Nowiny z naszej krainy

REFORMA EDUKACJI


1 września 2017 r. wejdą w życie zmiany związane z reformą edukacji, zakładającą likwidację gimnazjów i powrót 8-letnich szkół podstawowych, a także 4-letnich liceów i 5-letnich techników. Szczegółowe informacje na temat projektowanych zmian znajdują się na stronach internetowych:Ministerstwo Edukacji Narodowej www.reformaedukacji.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl

Broszura informacyjna MEN "Dobra Szkoła" (dokument do pobrania w formacie pdf): Dobra SzkołaZMIANY W OPŁATACH


Od 1 stycznia 2017 roku samorząd naszego miasta nie będzie pobierał opłat za pobyt dziecka 6-letniego w przedszkolu. Opłaty w tym przypadku będą pobierane jedynie za wyżywienie dziecka. Ewentualne nadpłaty będą zwracane na konto wpłacającego.