Nowiny z naszej krainy

ZEBRANIE


Zapraszamy rodziców dzieci z grup Smerfy, Delfinki, Muchomorki, Tygryski i Gumisie na zebrania końcoworoczne, które odbędą się w dniu 26 czerwca o godzinie 16.30.
DZIEŃ OTWARTY


Zapraszamy dzieci nowoprzyjęte do naszego przedszkola na Dzień Otwarty, który odbędzie się w dniu 21.06.18, tj. czwartek w godzinach 10.00 - 12.00. Prosimy, aby dzieci i opiekunowie przynieśli zmienne obuwie.
REFORMA EDUKACJI


1 września 2017 r. weszły w życie zmiany związane z reformą edukacji, zakładające likwidację gimnazjów i powrót 8-letnich szkół podstawowych, a także 4-letnich liceów i 5-letnich techników. Szczegółowe informacje na temat zmian znajdują się na stronach internetowych:Ministerstwo Edukacji Narodowej www.reformaedukacji.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl

Broszura informacyjna MEN "Dobra Szkoła" (dokument do pobrania w formacie pdf): Dobra SzkołaZMIANY W OPŁATACH


Od 1 stycznia 2017 roku samorząd naszego miasta nie pobiera opłat za pobyt dziecka 6-letniego w przedszkolu. Opłaty w tym przypadku będą pobierane jedynie za wyżywienie dziecka. Ewentualne nadpłaty będą zwracane na konto wpłacającego.