Nowiny z naszej krainy
NABÓR DO PRZEDSZKOLA


Informujemy, iż zakończony został proces rekrutacji właściwej do przedszkoli. W dniu 23.05.2017 zostały opublikowane listy przyjętych, natomiast 26.05.2017 r. rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do placówek, które dysponują wolnymi miejscami. Szczegóły: www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.plZEBRANIE


W dniu 27.06.2017, tj. wtorek o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci z następujących grup wiekowych:
Smerfy, Delfinki, Gumisie.DZIEŃ OTWARTY


Serdecznie zapraszamy nowoprzyjęte dzieci do naszego przedszkola na Dzień Otwarty, który odbędzie się w dniu 26.06.17, tj. poniedziałek w godzinach 10.00-11.30. Prosimy zarówno dzieci jak i opiekunów o zabranie ze sobą obuwia zmiennego.EKO ODKRYWCY


Eko Odkrywcy już wystartowali! Projekt Stowarzyszenia Civitas stworzony został dla dzieci z dąbrowskich szkół i przedszkoli. Podczas Eko Przygody najmłodsi mieszkańcy naszego miasta biorą udział w zajęciach uwrażliwiających na tematykę zrównoważonego rozwoju w tym: ochronę naturalnego środowiska, zasobów wodnych i energetycznych na świecie. Program realizowany jest poprzez zastosowanie nowatorskich działań dostosowanych do wieku i potrzeb uczestników. Warsztaty w całości oparte są na pedagogice zabawy, z wykorzystaniem elementów eksperymentów naukowych, technik ruchowych, plastycznych oraz muzycznych.

W programie biorą udział:
Przedszkole Nr 29
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 5REFORMA EDUKACJI


1 września 2017 r. wejdą w życie zmiany związane z reformą edukacji, zakładającą likwidację gimnazjów i powrót 8-letnich szkół podstawowych, a także 4-letnich liceów i 5-letnich techników. Szczegółowe informacje na temat projektowanych zmian znajdują się na stronach internetowych:Ministerstwo Edukacji Narodowej www.reformaedukacji.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl

Broszura informacyjna MEN "Dobra Szkoła" (dokument do pobrania w formacie pdf): Dobra SzkołaZMIANY W OPŁATACH


Od 1 stycznia 2017 roku samorząd naszego miasta nie będzie pobierał opłat za pobyt dziecka 6-letniego w przedszkolu. Opłaty w tym przypadku będą pobierane jedynie za wyżywienie dziecka. Ewentualne nadpłaty będą zwracane na konto wpłacającego.