Nowiny z naszej krainy

NABÓR DO PRZEDSZKOLA


Drodzy Rodzice, dnia 19.02.2018 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.
W tym dniu zapraszamy na stronę internetową

www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

Na stronie zamieszczone będą wszystkie szczegóły dotyczące naboru.REFORMA EDUKACJI


1 września 2017 r. weszły w życie zmiany związane z reformą edukacji, zakładające likwidację gimnazjów i powrót 8-letnich szkół podstawowych, a także 4-letnich liceów i 5-letnich techników. Szczegółowe informacje na temat zmian znajdują się na stronach internetowych:Ministerstwo Edukacji Narodowej www.reformaedukacji.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl

Broszura informacyjna MEN "Dobra Szkoła" (dokument do pobrania w formacie pdf): Dobra SzkołaZMIANY W OPŁATACH


Od 1 stycznia 2017 roku samorząd naszego miasta nie pobiera opłat za pobyt dziecka 6-letniego w przedszkolu. Opłaty w tym przypadku będą pobierane jedynie za wyżywienie dziecka. Ewentualne nadpłaty będą zwracane na konto wpłacającego.